Search

הארכיון ההנדסי הדיגיטלי יוצא לדרך.

עוד שירות חדש של עיריית רעננה יוצא לדרך. בחודשים האחרונים השלים מינהל ההנדסה מהלך לסריקת כל תיקי הבניין והתכניות הקיימות בארכיון הועדה המקומית לתכנון ובניה. במסגרת המהלך, נסרק כל המידע באופן דיגיטלי ומעתה כל תושב יכול לרכוש את המידע ולקבלו לשימוש בדיסק און-קי.

המהלך נועד להנגיש את המידע לרווחתם ולנוחותם של התושבים והמתכננים ומעתה – במקום להמתין לשעות קבלת קהל ולשבת זמן קצוב בארכיון ההנדסה – יוכלו המבקשים לעיין בתיקי בניין ובתכניות קיימות לקבל לידם דיסק-און-קי הכולל את כל המסמכים הסטטוטוריים והתכניות בצורה דיגיטלית ולעיין בהם בזמן הפנוי בביתם.

המהלך יקל גם על ציבור המתכננים ויסייע בקיצור זמן התכנון וקבלת המידע הרלוונטי הנדרש להגשת בקשות בניה כנדרש בחוק, ללא צורך לשבת בארכיון ולצלם את החומר.

צעד נוסף במסגרת הנגשת המידע בתחום הבנייה, הינו הזמנת דף מידע תכנוני מהאתר העירוני המאפשר קבלת מידע עדכני לבעלי חלקות המהווה למעשה תעודת זהות של החלקה: זכויות בנייה, תוכניות שחלות על החלקה, מגבלות תכנוניות ועוד. מסמך זה הינו תנאי הנדרש בחוק לצורך הגשת בקשות לבניה. עד כה, בכדי להזמין את דף המידע היה צריך להגיע באופן אישי למשרדי מינהל ההנדסה על מנת להזמין את דף המידע ומעתה ניתן יהיה להזמינו באמצעות אתר האינטרנט באופן מקוון ללא צורך להתייצב במשרדי העירייה.

סגן ומ"מ ראש העירייה, עו"ד איתן גינזבורג, המשמש יו"ר ועדת המשנה לתכנון ובנייה: "כחלק מרצוננו לשפר את השירות לתושבי רעננה, מינהל ההנדסה עובר באחרונה שינויים שיתאימו לעידן החדש, בו אנו מנגישים את המידע לתושבים ודואגים כי יהיה זמין ונגיש לכל המעוניין במרחק של לחיצת כפתור. אנו נמשיך להעמיק ולפתח שירותים עירוניים מתקדמים וידידותיים עבור התושבים".

 

דילוג לתוכן