Search

האם נמצאה עדות למשכן שילה?

ממצאים חדשים שיימצאו עשויים לשפוך אור על מיקומו של המשכן בשילה לאחר אלפי שנים שלא היה ניתן למצוא דבר. מכיוון שהמשכן היה בנוי מיריעות בד ועצים לא ניתן למצוא לאחר אלפי שנים ממצאים ארכיאולוגיים מהמבנה עצמו, אך לאחרונה התגלו באתר המשוער כמקום המשכן מעין גומות החצובות בסלע שעל פי הערכות החופרים ייתכן ושימשו להעמיד את הקרשים שמהם הורכב המשכן.

בנוסף, התגלו בחלקו הצפוני של תל שילה מבנים שתוארכו על ידי החוקרים לתקופת ההתנחלות של יהושע בן נון ועד לימי מלכות דוד. באחד המבנים נמצאו כמה כלים מקרמיקה ושלושה טאבונים גדולים, אשר על פי גודלם, מעריכים החוקרים, כי לא שימשו לצרכים פרטיים והם מהווים עדות נוספת על קיומו של מבנה ציבורי גדול במקום. "זה לא שכיח בבית פרטי ולכן אנחנו מעריכים שהמבנים הללו לא שימשו למגורי משפחות", אומר קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי חנניה היזמי.

ממצא חשוב נוסף שהתגלה לאחרונה, הוא הפינה הדרום מערבית של החומה שהקיפה את העיר שילה. מיקומה של החומה מסייע לחוקרים לקבוע את מיקומו של שער העיר ובאמצעותו לאשש את ההערכות על מיקומו של המשכן.

פורסם בדתילי

 

דילוג לתוכן