Search
האם הבנקים התאששו מהמשבר בשנת 2022

האם הבנקים יתאוששו מהמשבר בשנת 2022?

אחת השאלות ששואלים מומחים ופרשנים לכלכלה ובפרט כל מי שמתעסק בשוק ההון, בורסה ומניות היא, מתי יתבצע התיקון על שנות 2020, 2021.

האם הבנקים יתאוששו מהמשבר בשנת 2022?

כידוע, בשנים אלו העולם התמודד עם מגיפת הקורונה שהשפיעה לפגיעה כלכלית רחבה, הן בעסקים גדולים והן בעסקים קטנים, יצרה סגרים, צמצמה באופן ניכר את הצריכה וכן הובילה לאבטלה בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה. באופן טבעי, גם מי שמושקע בשוק ההון, בבורסה, הושפע מכך וסביר להניח שההשפעה היא לא נקודתית אלא לאורך זמן.

דוגמא טובה לכך הן מניות הבנקים. אף על פי שמדובר בגופים חזקים מאוד, אשר נהנים מהכנסות ורווחים לאורך כל השנה, גופים שיש להם הון עצום ונהנים מגב ממשלתי תומך, עדיין משקיעים פרטיים עושים את השיקולים שלהם, בוודאי בתקופת משבר עולמי.

מי משקיע במניות הבנקים

מניות הבנקים נמצאות בידיהם של גורמים שונים. החל מהציבור שיכול לרכוש מניות באופן פרטי, וכלה בחברות אחזקה, בתי השקעות, חברות ביטוח ועוד. מדובר על גורמים שונים שמחזקים נתחים ממניות הבנקים על פי סכום ההשקעה שלהם.

צריך לומר, לפני מספר שנים קבעה המדינה שמי שמחזיק במניות של גופים ריאליים בשוק, לא יכול להחזיק גם במניות של גופים פיננסיים, למשל בנקים. לכן, חברות אחזקה שיש להם עסקים שמוגדרים ריאליים, מחויבים תוך מספר שנים להחליט אילו מניות הם רוצים להשאיר בידיהם, ולוותר על האחזקה בגופים אחרים.

האם תהיה התאוששות במניות הבנקים?

כאמור, בשנת 2020, חלה ירידה בשוק ההון כתוצאה מהמשבר הכלכלי שתקף את העולם עקב מגיפת הקורונה. גם הבנקים נפגעו מכך . הם לא נפגעו כמו בתחומים אחרים, אך כן היתה תשואה שלילית למשקיעים, זאת אחרי שנים של תשואה מאוד גבוהה.

ההסברים לירידה נבעו מכך שהיתה פגיעה בעסקים קטנים ובינוניים בתקופת המגיפה, ירידה בביקוש לאשראי בקרב משקי בית וקושי של לוווים להחזיר משכנתאות. באופן טבעי כל ירידה וכל פגיעה, התבטאה היתה גם במניות הבנקים.

יחד עם זאת, ההנחה היא שאנחנו נוכל לראות עלייה במחירי המניות במהלך שנת 2021 והתאוששות מלאה בשנת 2022, במידה כמובן שהמגיפה לא תחזור ולא יהיה גורם קיצוני אחר שישפיע על הכלכלה העולמית בכלל והישראלית בפרט.

ישנן כמה סיבות לאופטימיות:

ראשית, מבצע חיסונים מאוד מוצלח שאיפשר פתיחה מהירה של השוק וחזרה להתנהלות כלכלית כמעט מלאה.

שנית, ההנחה שאנשים לא הוציאו כסף בזמן הקורונה וזה איפשר להם לחסוך. בדרך כלל אחרי תקופה בה אין הוצאות, אנשים מוציאים הרבה יותר כסף.

שלישית, פעולות שונות שבנק ישראל ומשרד האוצר ביצעו, כולל הזרמת מענקים לגופים ואנשים שהתקשו להתמודד עם המשבר.

ארבע, כפי שציינו, הבנקים הם גוף חזק ויציב, בסופו של דבר הם חוזרים לאט לאט למצב הרגיל, המשקיעים מאמינים בהם וממשיכים לרכוש מניות שלהם.

האם הבנקים התאששו מהמשבר בשנת 2022
האם הבנקים התאששו מהמשבר בשנת 2022. צילום: depositphotos
דילוג לתוכן