מחזה כזה מעולם לא התרחש בישיבות מועצת העיר רעננה. השתוללות חסרת רסן מצד האופוזיציה פוצצה את הישיבה. ההסכם הקואליציוני החדש עם סיעת הרשימה הדתית הוציא אותם משלוותם. ראש העיר לאופוזיציה: “זו אכן הייתה בושה, שלכם!”


חצי השעה הראשונה בישיבת מועצת העיר עברה כסדרה. ראש העיר הציג את הישגי תכניתו בשנת הכהונה הראשונה שלו בנושא הרחבת שטחי המסחר ברעננה מ 870 אלף מ”ר ליותר מ 1.3 מיליון מ”ר.

הסעיף הבא על סדר היום היה הנחת ההסכם הקואליציוני החדש בין ראש העיר לבין הרשימה הדתית. על פי הנחיית היועצת המשפטית לא מתקיים דיון בנושא כי אם רק “הנחת ההסכם” בפני מליאת מועצת העיר.

העובדה שלפי הכללים לא מתקיים דיון, הוציא משלוותם את חברי האופוזיציה, רונית ויטרוב ודבי סלוצקי ממרצ ואלי אלוש מהרשימה הדתית שהתבטאו בצעקות תוך דפיקות על השולחן בניסיון לפוצץ את ישיבת המועצה.

צחוק הגורל הוא שאלוש הוא הגורם לכך שההסכם הקואליציוני המקורי בין ראש העיר לרשימה הדתית בוטל וזאת בשל פרישתו מהקואליציה לפני כחצי שנה, ללא אישור הסיעה. בפרישתו הוא הפר את ההסכם הקואליציוני והיה צורך בהסכם חדש בין ראש העיר לחברי הרשימה הדתית דרורה כהן ולורן עאייש.

השתוללות חברי האופוזיציה בישיבת המועצה גרמה לכך שאת המשך הישיבה ניהל ראש העיר במהירות ובתוך דקות אחדות התקיימו הצבעות על כול הסעיפים שנותרו על סדר היום כשהקואליציה מאשרת ברוב קולות את כול  הסעיפים וראש העיר נעל את הישיבה.

בתגובה לצעקות האופוזיציה שמדובר ב”בושה” וב”ביזיון” סיכם ראש העיר את הישיבה בפניה לאופוזיציה ואמר: “זו אכן הייתה בושה, שלכם!”