דרשות שבת תשובה מותאמות השנה לתקופת הקורונה. בשיעורו של רב העיר, הרב יצחק פרץ ניתן לצפות באתר המועצה הדתית רעננה www.mdr.org.il.

הרב שלמה אישון, רב מזרח העיר, ידרוש בשידור זום במוצ”ש שבת שובה פרשת האזינו בשעה 21:00.