בשבת פרשת “מצורע”, יישא רב העיר הרב יצחק פרץ את דרשת שבת הגדול בבית הכנסת הגדול במרכז העיר. הרב שלמה אישון, רב מזרח העיר, יישא דרשה בבית הכנסת “משכן מיכאל”.