השבת, שבת פרשת “צו”, יישא רב העיר הרב יצחק פרץ את דרשת שבת הגדול בבית הכנסת הגדול במרכז העיר. הרב שלמה אישון, רב מזרח העיר יישא דרשה בבית הכנסת “עדת בני ישראל”.