הרב אביחי קצין ישא דרשות לקראת פסח בשבת הקרובה, פרשת “ויקרא” בקהילת “משכן מיכאל” (עדת בנ”י) לאחר מוסף ובקהילת עלומים לאחר תפילת מנחה.