(צילום: אביטל מלץ)

כולנו מכירים את הביטוי שבית שני נחרב בשל שנאת חינם. אך מה בדיוק המשמעות של הביטוי? מה בעצם אומרים לנו חז”ל באמרה הזו שבית שני נחרב בשל שנאת חינם?

חז”ל מתארים את התקופה שקדמה לחורבן – העם היהודי מפולג לכיתות כיתות ושנאה שוררת בין אחת לשנייה. פרושים, צדוקים, איסיים ואחרים. בעוד הרומאים עומדים בשערי ירושלים מתנהלת מלחמת אחים בין הזרם המרכזי לסיקריקים ולבריונים. המלחמה הפנימית הזו, שנאת האחים הזו, היא שגרמה לחורבן בית שני.

הגמרא במסכת גיטין נותנת כותרת: “על קמצא ובר קמצא חרבה ירושלים”. מעשה באדם שערך סעודה ובטעות הוזמן לסעודה בר קמצא שהיה שונאו במקום קמצא אוהבו. בעל הבית לא שהה לתחנוניו של בר קמצא שלא יבייש את פניו בפני האורחים הרבים והוא זורק אותו החוצה. מכאן מתגלגל הסיפור המוכר לכולנו עד לחורבן הבית – ומי שאינו מכיר את הסיפור שמיד יפנה לגוגל ויחפש את המקור בגמרא. אבל הגמרא שמתארת את התנהגותו המכוערת של בעל הבית כלפי בר קמצא מדגישה כי האליטה החברתית והדתית היושבים בסעודה רואים את זיק השנאה בעיניו של בעל הבית, רואים את הפגיעה הקשה בכבודו של בר קמצא – ולא מוחים. הם יושבים, שותקים, וממשיכים בסעודה כאילו דבר לא קרה. שתיקה זו, אומרת הגמרא, היא שגרמה לבר קמצא לפעול לחורבן הבית.

לא עוד! אנחנו למדנו את הלקח. לא נשב בצד ונשתוק. אם מישהו ירים יד על אחינו, אם מישהו יאיים על כול יהודי באשר הוא, על כול אדם באשר הוא – נזעק זעקה. נמחה כנגד על מעשה ונדליזם, נגנה כול התנהגות אלימה נוקיע כול מרים יד!

נכון הוא שיש לנו, הציבור הדתי אורטודוקסי, וויכוח אידיאולוגי עם הזרם הרפורמי. לא נטשטש עמדות ולא נסתיר חוסר הסכמה. אך יש רק דרך אחת להביע את דאגתנו, את החשש שלנו – הידברות. דיאלוג. לשבת וללבן את הנושאים והסוגיות. לשכנע מתוך שיחה. לא לבצע מעשי פחדנות ונבלה. איומים בפגיעה בכל אדם באשר הוא ובכל יהודי בעל כל דעה שהיא הינה הרמת יד כנגד תורה וכנגד שמיים.

בשנים האחרונות חווים בתי כנסת וקהילות ברעננה, מכל הזרמים, מעשי ונדליזם אך אין ספק שעיקר מעשי הונדליזם מתמקד כנגד קהילת רענן מהזרם הרפורמי. הפעם גם הייתה עליית מדרגה: לצד כתובות הגרפיטי נמצאה סכין עליה נכתבו כתובות כנגד ראשי הקהילה הרפורמית, מכתבי איום וניסיון הצתה.

בשל פגיעות חוזרות ונשנות אלה יצאנו בגינוי פומבי כנגד מעשי האלימות וכנגד מבצעיו. על הודעת הגינוי חתומים רב העיר הרב יצחק פרץ, סגן ראש העיר אלי כהן ואנוכי יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן. וזו לשון הודעת הגינוי:

אנו, הרב הראשי לרעננה הרב יצחק פרץ, סגן ראש העיר אלי כהן, יו”ר המועצה הדתית אריה פרידמן יחד עם רבני הקהילות ואנשי ציבור מהמגזר הדתי ברעננה, מגנים בחריפות, במלוא התוקף ובמלוא החומרה, את המעשה החמור שהתרחש כנגד קהילת רענן.

מעשה זה מצטרף למעשי אלימות נוספים שהתרחשו בעיר כנגד בתי כנסת, ומקומות נוספים ברעננה. מעשי אלימות אלו מצערים את כולנו ואנו מדגישים שתורת ישראל מגנה כל מעשה של אלימות ופגיעה בזולת. זו אינה דרכה של היהדות!!!

אנו קוראים לאנשי הציבור להפעיל את השפעתם כדי למגר את תופעת האלימות בעירנו, ולפעול למען האחווה בין איש לרעהו כמסורת ישראל.

עירנו רעננה הצטיינה כל השנים בסובלנות ודו קיום וחובה על כולנו לדאוג להמשך מצב זה.

“דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום”.