Search

דרוש: ארון קודש נייד לשבט הצופים הדתיים.

שבט הראל, הצופים הדתיים ברעננה, יצאו בקרוב למחנה קיץ בן תשעה ימים מה 30.7/15-7.8/15, י"ד אב-כ' אב תשע"ה, כשבמהלכו שבת פרשת ואתחנן וימי שני וחמישי, ימי קריאה בתורה.

במחנה בונים החניכים בית כנסת ובו גם ארון קודש צופי. בשל הלכות  ומנהגים שונים לגבי ארון הקודש עצמו, קדושתו והפרוכת שלו וקדושתה מחפשים חניכי השבט ארון קודש נייד שבו יוכלו לשמור  את ספר התורה. את ספר התורה ואת ארון הקודש הנייד ישימו בתוך ארון הקודש שיבנה לפני המחנה כדי שישמש כתשמיש דתשמיש קדושה ולא תיהיה בעיה בפירוק הארון והפרוכת.

לכן אנו, שבט הראל, נשמח להשאיל ארון קודש נייד למשך תקופת המחנה. הארון עצמו צריך שיכנס לתוכו ספר תורה אשכנזי בגודל הרגיל, שיהיה לו פרוכת ויהיה ללא רגליים עד הרצפה. באותה הזדמנות נשמח גם לדעת אם יש ספר תורה שנוכל להשאיל. ספר התורה מיועד לקריאה בתורה בשבת ולקריאה של שני וחמישי. ספר התורה יהיה נעול ב2 מנעולים בארון קודש חזק ומוגן. במחנה הקיץ אנחנו השבט היחידי הדתי ביער ולכן זו הזדמנות לקירוב לבבות וקידוש ה'.

נשמח אם תשיבו לנו תשובה בהקדם האפשרי לכתובת המייל – moriahj@walla.com.

בברכה,

מוריה יונגר ונופר כהן,

מרכזות בוגרות שבט הראל.

דילוג לתוכן