Search

דרושה סבלנות לועדת הסובלנות!

ועדת הסובלנות בראשותה של אושרה קורן, התכנסה ביום רביעי בערב לדון בבעיית חוסר הסובלנות בין הציבורים השונים ברעננה, בישיבה השתתפו, מעבר לחברי הועדה הקבועים גם סגני ראש העיר רונית וינטראוב (מרצ) ואריה פרידמן (מפד"ל) מספר חברי מועצת העיר, הרב דניאל בלר רב בית הכנסת שבטי ישראל והרב גוסטבו רב הקהלה הקונסרבטיבית.

אושרה קורן פתחה בציון חשיבות קיום ישיבת הועדה דוקא בימי "בין המצרים", שהרי בית המקדש השני חרב בגלל שנאת חינם ובית המקדש השלישי יבנה בזכות אהבת חינם ולכן יש להשקיע מאמצים בלמצוא את המחבר והמאחד בין הציבורים ברעננה.

הועדה התכנסה לאחר שבחודשים האחרונים נפגעו מספר בתי כנסת בעיר מניפוץ חלונות ומהשחתת רכוש. בין בתי הכנסת הנפגעים היו בית הכנסת "עדת בני ישראל", בית הכנסת הרפורמי ובית הכנסת הקונסרבטיבי. לטענת סיעת מרץ, בית הכנסת הרפורמי והקונסרבטיבי נפגעו בגלל חוסר סובלנות כלפיהם מטעם הציבור הדתי בעיר. לבירור טענה זו הזמינה חברת המועצה קורן את קצין הביטחון העירוני שהציג בפני הנוכחים את כלל ארועי האלימות בעיר וציין כי חקירת המשטרה בנוגעי לפגיעה בבתי הכנסת נמצאת בעיצומה וממה שדווח לו עד כה מדובר בונדליזם של נוער משועמם ללא קשר לחוסר סובלנות כלפי קהילה זו או אחרת. כדוגמא סיפר הקב"ט כי לפני שבועיים תפסה סיירת הביטחון של העירייה נער כבן 15 שזרק אבנים על חלונות בית "יד לבנים" וניפץ את הזגוגיות. לאחר תפיסתו בתשובה לשאלה מדוע עשה מה שעשה ענה – "כי שיעמם ל"!!

לשאלת אריה פרידמן סגן ראש העיר ענה הקב"ט כי מדובר בנער נורמטיבי לחלוטין ממשפחה רגילה וללא שום בעיות רווחה. סגן ראש העיר הביע את הזדעזותו מהעובדה שהנער ביצע את זממו כנגד המקום שמסמל את האחדות הכי גדולה בציבוריות הישראלית: בית "יד לבנים" – יד הזכרון לנופלים והוסיף כי אם המקום הזה אינו מקודש בעיני נוער מסוגו של הנער שנתפש הרי שברור שבעינהם בית כנסת יהווה מטרה לפורקן השיעמום שלהם.

אחת מחברות הועדה שאלה אם המלצות הועדה שהוגשו לפני כשנה מיושמות לפעילות על ידי העירייה. מדובר בהמלצות על קיום אירועי סובלנות בעיר. לטענתה עד היום היא לא הרגישה בפעילות זו ותוהה אם מסמך ההמלצות נשאר בגדר דיבורים בלבד. יו"ר הועדה, אושרה קורן ענתה כי לצערה יש צדק בדברי חברת הועדה וגם לה יש תחושה שמי שמונה על ידי ראש העיריה לתרגם את המלצות הועדה לפעילות עירונית, אינו עושה זאת. אושרה ציינה כי העלתה את הבעיה מספר פעמים ושהיא תפנה שוב בבקשה ליישם את המלצות הועדה.

הרב בלר טען כי במדינת ישראל קיימת בעיה קשה של חוסר סובלנות וכדי לחנך לסובלנות יש להשקיע זמן, משאבים, פתיחות ורצון טוב. הוא התנדב להדריך סדנא העוסקת בנושא, שלדעתו תשנה מהותית דרכי חשיבה ודפוסי פעילות. הרב ציין כי הוא עבר בעצמו את הסדנא ומעיד שפעילות זו היא אחד הדברים המשמעותיים ביותר שקרו לו ולאישתו, ומאז כל דרכי פעילותו כרב קהילה, כרב בבית הספר ת"לי ובתיכון אוסטרובסקי, מונחים מהתובנות שהוא צבר ומאמין בהם בעיקבות סדנאות אלו.

כלל הנוכחים בישיבה הסכימו בינהם על חשיבות סדנא מעין זו והמליצו שחברי מועצת העיר יעברו סדנא זו כמסר של סובלנות ודוגמא אישית לכלל תושבי רעננה.

דילוג לתוכן