דרורה כהן, נציגת הבית היהודי במועצת העיר רעננה, נבחרה לסגנית ראש העיר רעננה וממונה על אגף השירותים החברתיים. תחליף את חיים גולדמן נציג סיעת “באמונה” שסיים את תפקידו כסגן.


בישיבת מועצת העיר שהתקיימה בשבוע שעבר נבחרה דרורה כהן, נציגת “הבית היהודי” ברשימה הדתית, לסגנית ראש העיר בתואר. הבחירה של דרורה לתפקיד נתמכה בידי כול נציגי הקואליציה ובהתנגדות נציגי האופוזיציה.

בהתאם להסכם הקואליציוני בין ראש העיר לרשימה הדתית המאוחדת במועצת העיר רעננה, תכהן דרורה כהן כסגנית ראש העיר הממונה על אגף השירותים החברתיים (אגף הרווחה). תקציב האגף כ 100 מיליון שקל ומהווה כ 12% מתקציבה השוטף של העירייה.

כזכור, ההסכם הקואליציוני בין ראש העיר לסיעות הדתיות מחלק את כהונת סגן ראש העיר בתואר, בין ארבעת הנציגים של הסיעות הדתיות, לתקופה קצובה של כ 10 חודשים כל אחד. למרות זאת, ולפי דרישת נציגי “הבית היהודי” בזמן המשא ומתן הקואליציוני, האחריות של דרורה כהן על אגף השירותים החברתיים ימשיך גם לאחר סיום כהונתה כסגנית ראש העיר, עד לסיום הקדנציה.