חברת S&P המיוצגת בארץ על ידי חברת “מעלות” הודיעה השבוע על העלאת דרוג האשראי של עיריית רעננה ל- ilAAA. זהו דירוג האשראי הגבוה ביותר הניתן בישראל, הוא ניתן לאור התנהלותה התקציבית של עיריית רעננה ומעיד על ניהול נכון ואחראי של תקציב העירייה, איתנות פיננסית חזקה ויכולת גבוהה מאוד לעמידה במחויבויותיה הפיננסיות.

בדו”ח, אשר פרסמה חברת “מעלות” המייצגת בארץ את חברת דירוג האשראי המובילה בעולם – S&P ((Standard & Poor’s, נקבע כי “הדירוג משקף את כלכלת העיר החזקה מאוד, את הביצועים התקציביים החזקים ואת נטל החוב נתמך הרשות הנמוך”. על פי החברה, “רעננה שייכת לקבוצת העיריות האיתנות פיננסית בישראל, ולכן נהנית מעצמאות רבה יותר בהשוואה לעיריות אחרות.” עוד ציינה החברה כי “אנו סבורים כי הגורם העיקרי לשיפור בביצועיה התקציביים של רעננה, כמו גם רמת החוב שלה, הוא הניהול הפיננסי”. דרוג האשראי הגבוה ניתן לעירייה, בין היתר, בזכות “תחזית הדירוג היציבה משקפת את ציפיותינו כי השיפור במדיניות ההנהלה ישמר את הביצועים התקציביים והנזילות החזקים, למרות תכנית השקעות נרחבת.”

“הדירוג הגבוה ניתן לעיריית רעננה לאחר שנתיים וחצי בהן העמידה הנהלת העירייה את השמירה על תקציב מאוזן כיעד מרכזי בהתנהלותה ואנו נמשיך לנהוג באחריות ובחרדת קודש בכספי הציבור” התייחס השבוע זאב בילסקי, ראש עיריית רעננה לדו”ח. “אנו משקיעים מאמצים רבים בכדי שתושבי רעננה יהנו מאיכות החיים הגבוהה ביותר, ומקפידים להעניק להם את השירות המיטבי. העירייה פועלת לשדרוג התשתיות ולהתחדשות עירונית רחבה, תוך שמירה הדוקה על יעדי התקציב באמצעות צמצום בהוצאות

והגדלת היקף ההכנסות. אני מודה לסגני ראש העירייה, חברי הנהלת העיר ולכל עובדי העירייה בראשם מנכ”לית העירייה והגזברית על התנהלות ראויה ואחראית, אשר זכתה גם להכרה של חברת דירוג האשראי המובילה בעולם, וזאת בכדי לשמור על יציבות תקציבית ואיתנות כלכלית, לצד הענקת מגוון השירותים הרחב לתושבי העיר”.