אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה – דיינו. האומנם דיינו? מה מיוחד בעמידה לפני הר סיני ללא מעמד נתינת התורה? איזו משמעות יש להר סיני ללא התורה? מה מייחד את סיני לעומת כל הר אחר? במה מיוחדת החניה של בני ישראל בהר סיני מכל עצירה אחרת של בני ישראל בדרכם לארץ ישראל?

התורה מתארת את מסעות בני ישראל במדבר סיני במילים “ויסעו… ויחנו”. רק בהגיעם לפני הר סיני נאמר “ויחן שם ישראל נגד העם”. על המילה “ויחן” אומר רש”י “ויחן שם ישראל – כאיש אחד, בלב אחד”. כל עם ישראל, כל שש מאות אלף בתי אב, כולם ניצבים בתחתית הר סיני באחדות נדירה. כאיש אחד. בלב אחד. איזה תיאור מדהים של אחדות ישראל.

אך האם רק בני ישראל מתוארים כך? הרי רק פרשה קודם לכן קראנו שכשבני ישראל נלחצים אל ים סוף “ויישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם”. ורש”י אומר “והנה מצרים נוסע – בלב אחד, כאיש אחד”. גם למצרים מפגן אחדות של עם מאוחד. כאיש אחד. בלב אחד. אז מה הרבותא של “ויחן ישראל בהר סיני”? מה הרבותא של אחדות? כל עם הוא מאוחד.

ישנו הבדל קטן אבל מהותי. על עם ישראל אומר רש”י “כאיש אחד, בלב אחד”. אך כשהוא מתאר את אחדותם של המצרים רש”י משנה את הסדר: ” בלב אחד, כאיש אחד”! אחדותם של המצרים נבעה מתאוות הלב. “ארדוף, אשיג, אחלק שלל” – אחדות של מטרה ספציפית. במקרה הזה הלב מבקש לבזוז את עם ישראל אך מיד אחר כך הלב יתור אחר תאווה אחרת והאחדות תעלם. אחדותם של ישראל לעומת זאת מתוארת כחזון – שותפות של “איש אחד” שמכפיף את הרצון העצמי של הלב לאחדות של העם. האחדות עבור עם ישראל אינו אירוע חולף. מדובר בייעוד, מדובר בגורל – “כאיש אחד, בלב אחד”.

נאחל לכל בית ישראל שנכנס לחג החירות מתוך הכלה, כבוד הדדי וראיית האחר בדרך לאחדות כדי שנצא כל אחד וכולנו יחד מהמייצרים.

אריה פרידמן- יו”ר המועצה הדתית

אושרה קורן- סגנית יו”ר המועצה הדתית