Search

דיור לזוגות צעירים- פגישה קריטית עם ראש העיר.

ראש העיר רעננה, נחום חופרי, הזמין שבוע שעבר, יום ד', ללשכתו את נציגי התנועה החברתית למען דיור לזוגות צעירים ברעננה, על מנת להציג בפניהם את פעילות העירייה לקידום הנושא ואת עמדתו, התומכת בדרך למציאת פתרון אשר במסגרתו יוכלו זוגות צעירים בישראל לרכוש את דירתם הראשונה, במחיר נאות.

יש להדגיש כי עם התארגנותם של נציגי התנועה והקמת האוהלים ברעננה, מצא ראש העיר לנכון להגיע למקום, להביע את הזדהותו לדרך שהוא שותף לה ואף לחתום על העצומה בנושא. כמו כן, עוד טרם הקמת האוהלים בעיר, אף נעתר ראש העיר לפניית מובילי התנועה החברתית, תושבי הוד השרון, ונפגש עמם בלשכתו לפני כחודשיים.

במהלך הפגישה הציגו ראש העיר ומר שלמה גואטה , סמנכ"ל לפיתוח ולתכנון אסטרטגי את המאמצים הניכרים שעושה העירייה בכדי לקדם את תוכניות הבנייה בעיר, אשר נמצאות על שולחנן של ועדות התכנון הממשלתיות. בפני נציגי הועדה הוצגו שתי תוכניות הכוללות במשותף כ-450 דירות לאוכלוסיית הצעירים ומצויות בשלב מתקדם. הראשונה על אדמת מינהל ועומדת לקבל אישור למתן תוקף והשנייה על קרקע עירונית, התפרסמה להפקדה ובמחצית השנייה של 2010 צפויה הוועדה המחוזית לדון בה. כמו כן כחלק מהפעילות להגדלת היצע הדיור ברחבי העיר, תוך כוונה לענות על צרכי הביקוש הגבוהים ועל מנת לאפשר רכישה של דירות נאותות במחיר סביר מתחייבת העירייה בתבע"ות החדשות ששליש מהדירות תהיינה בגודל של -3 חדרים., על מנת שיתאימו לזוגות צעירים. בפרויקטים של דיור בר השגה המתוכננים להיבנות בעיר, כל הדירות הן בגודל כזה.

במהלך הפגישה שב וחזר ראש העיר על הצעתו לנציגי התנועה לקחת חלק בדרך להורדת מחירי הדירות באזור. נציגי התנועה ברעננה ביקשו את סיועו של ראש העיר בהשגת מטרות התנועה על ידי ייעוץ, הדרכה וליווי ככל הניתן כולל השתתפות פעילה בפגישות עם נציגי הממשל. ראש העיר הביע הסכמתו.

 

דילוג לתוכן