רעננה היא העיר המובילה בישראל בהשקעה בחינוך ילדיה, כך עולה מדו”ח קבוצת D&B ישראל שפורסם אתמול (1.5.2012), ובו דירוג ראשון מסוגו של “הערים המשגשגות בישראל”.

במסגרת הדירוג ניתחו כלכלני קבוצת D&B את נתוני החינוך והרווחה בערים המשגשגות בישראל הנכונים לשנת 2009. מהדירוג עולה כי רעננה היא העיר המובילה בהשקעה בחינוך פר ילד, וכי היא משקיעה כ-10 אלף שקלים על כל ילד בעיר (עד גיל 18). עוד עולה מהדירוג כי העיר מובילה גם באחוזי מעבר הבגרות מקרב הערים הגדולות. אחוז מעבר הבגרות ברעננה עמד על 78.3% בשנת 2009, לעומת ממוצע ארצי של 54.2%.

ראש העיר רעננה, נחום חופרי: “רעננה מציבה את נושא ההשקעה בחינוך בראש מעייניה, ולראיה מיקומה בראש הדירוג האובייקטיבי של קבוצת D&B ישראל. השקעה זו מוכיחה את עצמה מדי שנה עם אחוזי הבגרות הגבוהים של תלמידיה, ובהיותה המובילה בישראל בקרב הערים הגדולות בנתוני הזכאות לבגרות”.

דירוג D&B השנה מנתח את הרשויות והמועצות המקומיות על פי שלוש קבוצות גודל: ערים גדולות (מעל 200,000 תושבים), בינוניות (בין 50,000-200,000 תושבים) וקטנות (עד 50,000 תושבים). לראשונה, הציבה קבוצת D&B דירוג מהפכני בן 4 פרמטרים לבחינת חוסנה הפיננסי של הרשות המקומית: עודף/גרעון בתקציב הרגיל, יחס גביית ארנונה, יחס עובדים לתושבים ויחס עסקים לתושבים.

מנכ”ל D&B ישראל, חיים כהן: “השלטון המקומי הוא הגוף היחיד המכיל צירוף של תקציבי הוצאה נכבדים ושל תחומי פעילות רבים שהשלכותיהם על חיי התושבים מוחשיות ביותר. דירוג הערים המשגשגות מהווה נדבך נוסף בפעילותה של קבוצת D&B ישראל לקידום ציונות כלכלית: חתירה מתמדת לצמיחתה של כלכלת ישראל על כל רבדיה”.