גאווה לעיר! שישה גני ילדים ממ”ד קיבלו הסמכת משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה המכירה בהם כ”גנים ירוקים” בהובלתם עשייה חינוכית ירוקה.


באדיבות אתר משרד החינוך

חינוך לקיימות בגיל הרך ברעננה! שישה גני ילדים ממ”ד בעיר, קיבלו באחרונה הסמכת משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה המכירה בהם כ”גן ירוק”.

הגנים: “דובדבן” –  בהנהלת אביבית בן שימול; “אלומות”- בהנהלת הילה גרמה;  “אילנות” בהנהלת חדווה דריין; “תפוז”- בהנהלת עדי מעודד;  “ערבה”- בהנהלת רונית וייצמן וגן “תמר” בהנהלת הגננת תרצה נגר, זכו בהסמכה המכובדת, לנוכח עשייתם החינוכית הירוקה רחבת ההיקף, בהובלת מנהלות הגנים וצוותי החינוך ועמידתם בקריטריונים לחינוך סביבתי שנקבעו על ידי ועדת השיפוט בתהליך.
בין היתר כללה העשייה הירוקה שילוב החינוך הערכי לקיימות בפעילות היומיומית בגן, הרחבת הפעילות בחצר הגן בתחום גינת הירק ופרחי הבר, והגברת זיקת הילדים לטבע ולסביבה ויישום החינוך הסביבתי כחלק משמעותי מתכנית העבודה ואורח החיים בגן.
עם הסמכתם, מצטרפים הגנים לעשייה העירונית העניפה בתחום איכות הסביבה המתקיימת בעיר, בהובלת מנהל החינוך העירוני ובשיתוף הקיימות והיחידה האזורית לאיכות הסביבה ול- 12 גני ילדים עירוניים בעיר, שהוסמכו כגנים ירוקים לאורך השנים.