Search

גמ"ח תפילין ע"ש יהושע ליב בן שלמה מאיר ז"ל

בעיר רעננה פועלת גמ"ח העוזר למשפחות מעוטי יכולת לרכוש תפילין לבני מצווה בעת הצורך. גמ"ח תפילין הוקם לכרו של יהושע ליב בן שלמה מאיר ז"ל

העזרה ניתנת על פי המלצת עובד סוציאלי, רב או גורם מוסמך אחר.

ילדי בר מצווה זוכים לחוויה מלאה, כולל הצגת תהליך כתיבת הפרשיות, ייצור התפילין וכו' ע"י סופר סת"ם מומחה מוסמך. כל התפילין תחת השגחה רבנית.

הגמ"ח פועל במסגרת ‘גמ"ח היכל בנימין', הנותן שרותי פיקוח ומנהל את החשבנות ומאפשר תרומות לפי סעיף 46 של פקודת מס הכנסה.

בקשות לסיוע ותורמים מוזמנים לפנות בדיסקרטיות ל : TefillinGmach@gmail.com

דילוג לתוכן