Search

גם רעננה ברשויות השובתות.

החל מהבוקר (יום שני) משביתה עיריית רעננה שירותים לתושבי העיר, כחלק מהשביתה הכלל ארצית שהוכרזה ע"י מרכז השלטון המקומי. במסגרת זו מושבתים השירותים הניתנים למערכת החינוך, דוגמת ניקיון, מזכירות וסייעות לגני הילדים. כמו כן, מושבתים כל שירותי הרווחה, שירותי הניקיון וחזות העיר, לא נרשמים דו"חות חניה ולא ניתנים שירותי קבלת קהל ומענה טלפוני.

לדברי נחום חופרי ראש העיר רעננה, "המאבק נועד לשמור על כספי הציבור וכנגד הכבדת יוקר המחייהוהגזירות שמטילה הממשלה חדשות לבקרים על הרשויות המקומיות ואם חלילה ייושמו יובילו לפגיעה קשה מאד בשירות לתושבים." חופרי ציין כי הוא מצר על הפגיעה האפשרית בשירותים לתושבים במהלך השביתה ולדבריו "גם בימי השביתה עומד המוקד העירוני- 107, לרשות תושבי העיר 24 שעות ביממה ושירותי חירום חיוניים יינתנו ככל שידרש."

 

דילוג לתוכן