עם סיום שנת הלימודים זו ההזדמנות לתרום את כול ספרי הלימוד במקצועות הקודש שילדיכם אינם זקוקים להם יותר. יש מי שכן. אספו את כול ספרי הקודש שאינם בשימוש והניחו אותם בארונות גמ”ח הספרים שהמועצה הדתית הקימה לצד מכלי הגניזה ברחבי העיר.