Search

גלגוליו של ספר התורה הראשון ברעננה

אירוע ציון יום ההולדת ה 89 של רעננה נפתח בסיפורה המרגש של משפחת פרלשטיין שהביאה לרעננה את ספר התורה הראשון במושבה. לפניכם נאומו של הבן חיים – לא נגענו!!

"שמי חיים פרלשטיין ואני יליד רעננה. אבי דוד, הגיע למושבה בשנת 1923. ילד בן 8 עם אמו הדסה ואחיו פינחס. ברעננה חי כל שנותיו עד עצם היום הזה . בהיותו בן חמש עשרה, כבר היה אבא חבר ב'הגנה', חניך, מדריך ולבסוף מפקד. בעת מלחמת השיחרור, היה אבי ממלא מקום מפקד ההגנה ברעננה. כקבלן עצמאי הוא בנה בעיר בתי כנסת, בתי ספר, בנייני ציבור, בתי מגורים ומוסדות חינוך. בשנת 1992 הוענק לדוד אבי תואר 'יקיר העיר רעננה'.

הסיפור על ספר התורה שלנו, סופר על ידי אבא(דוד פרלשטיין): "בפולין, בתחילת המאה העשרים, ישב בביתנו סופר סת"ם. שנה שלמה ישב וכתב ספר תורה ומגילת אסתר. בכול יום היה סופר הסת'ם הולך למקווה קודם שהחל בכתיבה הקדושה. יום יום כתב במשך שעות. אמי הלינה אותו והגישה לו ארוחותיו ולא היה זה דבר של מה בכך, באותם זמנים קשים. כשהושלם, הוקדש ספר התורה לזכר סבי אברהם דוד פרלשטיין, שעל שמו אני נקרא. כשעלתה אימו האלמנה לארץ ישראל, היא הביאה איתה את ספר התורה שכתיבתו הושלמה בביתם בתחילת המאה הקודמת. זהו ספר התורה שהיה כעבור זמן מהראשונים ברעננה. בתחילה הוא הוכנס לבית הכנסת של פטרוז'ינסקי, אחר כך, כשהסתיימה בניית בית הכנסת הגדול, עבר ספר התורה למשכנו החדש והמכובד. מאוחר יותר, לאחר שאבי דוד פרלשטיין, השלים את בניית בית הכנסת של אגודת ישראל ברחוב ארלוזורוב, הוא העבירו לשם, כי לא היו בהיכל החדש מספיק ספרי תורה ושוב, כעבור זמן מה הועבר הספר הקדוש והפעם לבית הכנסת על שם בנימין קצין ז"ל שנפל במלחמת יום הכיפורים, בנם של אהרון ומרים קצין, שכנינו במשך שנים רבות. זה משכנו גם היום."

עם הספר היקר הזה, שהוא בעל ערך רב במסורת משפחתנו, עלו לתורה יצחק, אחי ובנו בני , אנוכי ובני שרון. בשנת 2009 עלה עמו לתורה איתמר דייסי, הנין השלישי של אבי. בשנה הבאה, 2012 יעלה עמו לתורה גם גיא זיסו, הנין הרביעי של אבא. סבתי, אמו של אבי, הביאה עמה גם חנוכייה נהדרת ששימשה אותנו שנים רבות. רבים ברכו עליה בימי החנוכה. כלי קודש נוספים הביאה עמה סבתי המנוחה, ביניהם ספרי תפילה, פמוטי כסף, גביע יין ומגילת אסתר. כלי קודש אלה שימשו את כל תושבי רעננה במהלך שנים ארוכות. אבי שומר עליהם כעל בבת עינו".

דילוג לתוכן