Search
פלטפורמת אבחון שתן ניתנת לשאיפה לזיהוי מוקדם של סרטן ריאות

גילוי שינויים גנטיים ספציפיים למין בסרטן

מחקר עדכני בראשות צ'ונמיי קוי במעבדת המפתח של המדינה להומאוסטזיס ושיפוץ כלי דם, אוניברסיטת פקין, סין, שופך אור חדש על יחסי הגומלין הניואנסים בין מגדר לסרטן, וחושף פערים משמעותיים ספציפיים למין בשינויים במספר העתקות (CNA) על פני שונות סוגי סרטן. פורסם ב מדע נתוני בריאותכתב עת של Science Partner, מחקר פורץ דרך זה משרטט את הדרכים המורכבות שבהן שינויים אלה משפיעים על הביולוגיה של הסרטן, ומציע מגדלור לאסטרטגיות טיפוליות עתידיות.

במוקד חקר הסרטן, הבנת הדרכים השונות של מחלה זו אצל גברים ונשים היא חשיבות עליונה. הממצאים האחרונים שלנו מתעמקים בלב הפער הזה, וחושפים חוסר איזון גנומי מובהק שמדגיש את החשיבות של גישה מותאמת מגדר בפרוגנוזה ובטיפול בסרטן."

Chunmei Cui, מעבדת מפתח המדינה להומאוסטזיס ושיפוץ כלי דם, אוניברסיטת פקין, סין

המחקר חושף הבדלים בולטים בחוסר יציבות גנומית, במיוחד בסרטן של הכליות, הריאות, הכבד והראש והצוואר, מה שמדגיש את ההשפעה העמוקה של CNAs מוטים למין על ביטוי גנים והפוטנציאל שלהם כסמנים ביולוגיים פרוגנוסטיים. למרבה הפלא, למעלה מ-60% מהגנים באזורי CNA אלו מושפעים באופן משמעותי על ידי שינויים אלו, כאשר כ-14% משפע ה-mRNA שלהם מושפעים הן ממגדר והן מ-CNA.

"התובנות שלנו לגבי השינויים הגנטיים הספציפיים למגדר סוללות את הדרך לטיפול מותאם אישית יותר בסרטן, המדגישות את ההכרח בשילוב שיקולים מגדריים במודלים פרוגנוסטיים והתערבויות טיפוליות", מדגיש Cui.

בהמשך לאמת המתודולוגיה שלו, המחקר מאשש את חוסנו של הכלי CNPLD על פני גישות סטטיסטיות מסורתיות, ומשפר את הדיוק של זיהוי הבדלים גנטיים ספציפיים למין. יש לציין כי המחקר מרחיב את ההשלכות שלו מעבר לפערי המינים המוכרים ברבים בסרטן הריאות והכליות, ומזהה אזורי CNA מוטים מינית קריטיים בסרטן הראש והצוואר וגליומה בדרגה נמוכה יותר.

במבט קדימה, Cui צופה עתיד שבו ממצאים אלה יזרזו את הפיתוח של סמנים ביולוגיים ספציפיים למגדר ואפיקים טיפוליים, ומחזקים את המחויבות לרפואה מותאמת אישית. "השלב הבא של המחקר שלנו יתמקד באימות CNAs אלה בקבוצות עצמאיות ובהבהרת תפקידם במנגנוני סרטן, במטרה סופית לתרגם את התגליות הללו לפרקטיקה קלינית", היא מסכמת.

דילוג לתוכן