צוות החשיבה המשותף לעובדי בתי התלמיד, הנהלת העירייה, אגף החינוך ונציגי ההורים, גיבש את המלצותיו בנושא המשך תפעול בתי התלמיד. על פי המלצתם, תמשיך העירייה להפעיל את בתי התלמיד, ללא ספק חיצוני. החל משנת הלימודים תשע”ו, בתי התלמיד יופעלו באחריות המחלקה לחינוך יסודי במינהל החינוך בניהולה של הגב’ דורית פרנקל, הן בהיבט החינוכי והן בהיבט התפעולי.

מטרת המהלך היא לעצב בתי תלמיד שיפעלו ברצף חינוכי לאורך כל שעות הפעילות. התוכניות יגובשו בשיתוף מנהלי בתי הספר, רכזות בתי התלמיד והנהגות ההורים ויביאו לידי ביטוי גם את הייחודיות הבית-ספרית . דגש מיוחד יינתן לתכני הפעילויות. שיגובשו בשיתוף עם גורמי מקצוע ויועצת פדגוגית שבמסגרת תפקידה תדריך את הרכזים והמדריכים, תקיים השתלמויות קבועות ותטמיע את התוכניות הייחודיות בבתי התלמיד. בתוך כך, בשורה להורים, בתי התלמיד יפעלו עד השעה 17:00 אחרי הצהריים, על מנת להקל על ההורים בשעות האיסוף.

בשבועות הקרובים ישלח להורים שאלון בו יוכלו להביע את משאלותיהם לגבי מודל ההפעלה של בתי התלמיד, הנתונים שיאספו , ילקחו בחשבון בעת בניית תוכנית העבודה לשנה הבאה. כמו כן, יערכו במהלך השנה שיחות ומפגשים עם הורי בתי התלמיד, על מנת לשפר ולייעל כל העת את המודל המחודש..

נורית דנינו, ראש מינהל חינוך: אנו מאמינים שיחד בשיתוף כל הגורמים בקהילה הבית ספרית נצליח לגבש בכל בי”ס מודל שיתן מענה לרווחת התלמידים ולצרכיהם מבחינה חברתית ערכית וקהילתית ויביא לידי ביטוי את הייחודיות הבית ספרית במגוון תחומים של פעילויות חוויתיות ומעשירות.

רון סגל יו”ר הנהגת ההורים: השינוי שיעשה בשנה הבאה בארגון בתי התלמיד הנו מתבקש ומבורך. זוהי הזדמנות עבורינו ההורים להיות שותפים ולהשפיע על גיבוש התכנים והפעילויות למתן מענה איכותי ומקצועי לתלמידים תחת המעטפת הבית ספרית.