זו השנה השלישית שמשרד החינוך מפרסם את רשימת התיכונים המצטיינים בהישגיהם הערכיים החברתיים והלימודיים. המשרד בוחן הצלחות בתחומים חברתיים, ערכיים ולימודיים, כפעילות התנדבותית בקהילה, הנשרה נמוכה, השקעה במקצועות הומאניים והעלאת ההישגים של החלשים.

השנה, מתוך 660 תיכונים מתגמל משרד החינוך 261 בתי ספר שהגיעו לארבע העשירונים העליונים. סך התקצוב לתגמול נאמד ב-50 מיליון שקלים שיחולקו למורים בבתי הספר השונים לפי דירוג בתי הספר. 10% בעלי ההישגים הטובים ביותר יקבלו 8,252 ש’ כל מורה, 10% הבאים לאחר מכן 6,189 ש’, 10% הבאים לאחר מכן 4,126 ש’, ו 10% הבאים לאחר מכן יקבל כל מורה 3,094 ש’.

שישה תיכונים מרעננה נבחרו לרשימת בתי הספר הערכיים ביותר – 3 מהמגזר הממלכתי-דתי, 2 מהממלכתי ו 1 מהזרם הממלכתי המשלב דתי-חילוני.

למדרג 2 הגיעו המדעי הטכנולוגי אמי”ת כפר בתיה ותיכון מטרו ווסט.

למדרג 3 התיכון לבנות אמי”ת רננים.

למדרג 4 ישיבת בני עקיבא רעננה, תיכון מיתרים המשלב ותיכון אוסטרובסקי.

עפרה פאר, מנהלת בית החינוך אמי”ת רננים:” צוות המורים הוכיח כי מסירות עבור כל תלמידה ותלמידה בכל קנה מידה, לימודי וערכי, היא שמביאה להצלחת בית הספר. עמלם המשותף של כל צוות החינוך וההוראה בשיתוף העירייה, משרד החינוך ורשת אמי”ת הוא לטובת כל אחד ואחד מתלמידותינו”.

הרב ערן שטראוס , מנהל ביה”ס אמי”ת מדעי: “צוות המורים המחיש כי האהבה האמון והקשר האישי לכל תלמיד ותלמיד הם המפתח להוביל את הנוער לפיתוח עולם ערכי ליצירה ולמצויינות לימודית. “

ד”ר אמנון אלדר מנכ”ל רשת החינוך של אמי”ת אמר כי התוצאות מחממות את הלב ומהוות הצדעה של מדינת ישראל לצוותים החינוכיים בבתי הספר שלנו שנותנים את הכל להפוך את מערכת החינוך לערכית יותר ואת התלמידים לאנשים טובים יותר”.

הקריטריונים להערכת התיכונים על ידי משרד החינוך:

 הישגים לימודיים: זכאות לתעודת בגרות, הצטיינות במבחני בגרות, זכאות לתעודת בגרות איכותית. קידום התלמיד על פי יכולותיו ולא רק בממד של זכאות לבגרות. המורים מתוגמלים גם בגין מצוינות במקצועות הומניים נוסף על הצטיינות במקצועות מדעיים ומתמטיים, מתוך קידום מעמדם של מקצועות הרוח.

 שמירה על טוהר בחינות ועל איכות תהליכי ההערכה בבתי הספר.

 הישגים חברתיים: מניעת נשירה ורמות שונות של קרבה לזכאות לתעודת בגרות.

 הישגים ערכיים: קליטת תלמידים מהחינוך המיוחד, שיעור הגיוס לשירות צבאי, אזרחי או לאומי גבוה. לאחר מכן, על פי זמינות הנתונים, גם שיעור המתנדבים לשנת שירות, המצטרפים למכינות קדם צבאיות והתורמים לקהילה.