Search

בשל הקדמת הבחירות – מפקד המפד"ל מתקצר.

לאור החלטת ראש הממשלה להקדים את הבחירות יאלץ מפקד המפד"ל לעבור מנמנום קל לריצת אמוק לא מתוכננת. הרביעי בספטמבר, התאריך המתוכנן לבחירות לכנסת, היה אמור להיות יום הבחירות הפנימיות במפד"ל לתפקיד יו"ר המפלגה והראשון ברשימה לכנסת. כעת תתכנס ועדת המפקד והבחירות לאשר את קיצור תקופת ההתפקדות כמו גם את שאר תאריכי היעד וזאת על מנת להספיק ולהגיש את רשימת המועמדים לכנסת בתאריך הקובע – כ"ז בתמוז, ה 17 ביולי.

יו"ר המפד"ל ברעננה, חבר מועצת העיר אריה פרידמן הנו חבר ועדת הבחירות הארצית של המפד"ל: "להחלטה להקדים את הבחירות יש השלכות רבות לגבי לוח הזמנים של המפקד והבחירות הפנימיות של המפד"ל. יו"ר הועדה, הרב דני טרופר בהתייעצות עם היועץ המשפטי של הועדה, ד"ר אביעד הכהן, גיבש חלופות לצמצום תקופת ההתפקדות והבחירות תוך נסיון להשארת מקסימום זמן להתפקדות, ביטול שני סבבי הבחירות וצמצום הזמן שבין ההתפקדות ליום הבחירות באופן דרסטי וכן השארת זמן אחרי הבחירות לנבחרים לנהל מו"מ פוטנציאלי עם שותפים אפשריים לריצה לכנסת ברשימה משותפת".

הרב טרופר שלח מכתב לחברי סיעת המפד"ל בכנסת ובו כתב: "רוח בחירות לכנסת באוויר – ויש לה השלכות לגבי המפקד ולבחירות הפנימיות שלנו. תאריך הבחירות לכנסת הוקדם אך שני דברים ברורים לנו: אסור לבטל את המפקד והפריימריז ומצד שני יש גבול לכמה שניתן לצמצם את תקופת המפקד ולהשאירו אמין ואפקטיבי. ועדת המפקד והבחירות בונה תכנית חירום בה יהיה מקסימום זמן למפקד ומינימום זמן לתהליך הבחירות. אנו נחושים להמשיך בדרכינו ויתכן שדווקא הקדמת הבחירות לכנסת והאווירה שנוצרה מסביבה יכולה לפעול לטובתנו ולהרבות במספר המתפקדים בתקופה קצרה יותר". פרידמן: "להערכתי התאריך החדש לסיום ההתפקדות יעמוד על השבוע האחרון ביוני. משמעות הדבר שנותרו כ 7-8 שבועות בלבד למפקד. מדובר בטווח זמן קצר ביותר ועל מנת להגיע למספר מתפקדים סביר, על כל אחד להטות כתף ולפקוד כמה שיותר מחבריו".

 

דילוג לתוכן