הכנס יתקיים במעמד בכירי תחום החינוך בישראל שאף יישאו ברכות והרצאות באירוע: שר החינוך, ח”כ הרב שי פירון, סגן שר החינוך ח”כ אבי וורצמן, ח”כ עמרם מצנע, יו”ר וועדת החינוך, התרבות והספורט, הגב’ דלית שטאובר, מנכ”לית משרד החינוך, ראש העיר רעננה ויו”ר ועדת החינוך במרכז השלטון המקומי; ראש עיריית מעלות תרשיחא ויו”ר מרכז השלטון המקומי; יו”ר מרכז מועצות האזוריות וראש המועצה האזורית רמת נגב; מר יוסי וסרמן, מזכ”ל הסתדרות המורים, מר רן ארז, יו”ר ארגון המורים העל-יסודיים והגב’ עמליה חיימוביץ מנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך.

הכנס, שיחל בשעה 9:00 בבוקר, יכלול שני מושבים בהם ידונו וייסקרו נושאים מהותיים ודגשים חינוכיים לקראת פתיחת שנת הלימודים לרבות מטרות ודגשים העומדים על סדר היום של ועדת החינוך של הכנסת, דגשי משרד החינוך, דגשי החינוך הקדם יסודי, השלטון המקומי ועוד. כמו כן יועלו באירוע הקשיים עימם מתמודדות הרשויות המקומיות ערב פתיחת שנת הלימודים, ותינתן במה לשאלות המשתתפים ותשובות בעלי התפקידים.

מנחים: מר אבי קמינסקי, יו”ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ומנהל אגף החינוך בעיריית ראש העין ומר רמי הופנברג סגן יו”ר האיגוד וסמנכ”ל חינוך וקהילה בעיריית פתח תקווה.

לפרטים נוספים ותכנית הכנס המלאה באתר עיריית רעננה – www.raanana.muni.il, או בטלפון – 09-7445654