העיר רעננה נבחרה, זו השנה השלישית ברציפות, כעיר המובילה במידת ההכללה של אנשים עם מוגבלות שכלית, על פי מדד אקי”ם לשנת תשע”ה, בקטגוריית הערים המונות בין 50 אלף ל-130 אלף תושבים.

מדד ההכללה של אקי”ם, שהושק על ידי עמותת אקים בשנת תשע”ג, הינו מדד חברתי משולב שנועד לבחון מדי שנה את עמדות הציבור הרחב ביחס לאנשים עם מוגבלות שכלית ואת מדיניות השלטון המקומי בערים בישראל כלפי אנשים עם מוגבלות שכלית.

הבחירה ברעננה נעשתה הודות להיותה עיר המעודדת ומפתחת רצף של שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית ובני משפחתו בעיר, זאת בין היתר במעון יום שיקומי, בית הספר אג”ם המהווה מסגרת לתושבי העיר והסביבה, מסגרות דיור ותעסוקה לאנשים עם מוגבלות שכלית, הקמת פארק “חברים” – הפארק הנגיש הראשון המהווה מודל לערים נוספות בפארק רעננה, המסגרת התעסוקתית מע”ש, פעילות תיאטרון “ידידות” בעיר לאנשים עם מוגבלות, פעילות תנועת הנוער “כנפים של קרמבו”, שילוב בעלי צרכים מיוחדים בתנועות הצופים ובני עקיבא ועוד.

בנימוקי הבחירה ציינה בין היתר עמותת אקי”ם את העיר לשבח על פעילותה בהכללת בעלי מוגבלויות שכליות בתחום התעסוקה ובשוק החופשי, ואת דבר היותה בולטת בתחום ההכללה בחינוך בקיום פעילויות שילוב רבות של גנים ובתי ספר מהחינוך המיוחד ביחד עם החינוך הרגיל. עוד צוינה לשבח הנהגת העיר – ראש העירייה זאב בילסקי, ואנשי מנהל הרווחה והחינוך בעירייה על תרומתם להובלת תהליכים אלו, למען הכללת אנשים עם מוגבלות בקהילה בכל תחומי החיים.

זאב בילסקי, ראש עיריית רעננה: “הבחירה ברעננה כמובילה במדד ההכללה של אקי”ם מסבה לנו גאווה רבה. אנו שמים דגש רב על הכלת השונה והאחר ושילובם בחברה של בעלי מוגבלויות לרבות מוגבלויות שכליות. נמשיך ונפעל לשילובם של בעלי מוגבלויות, כי ביכולת הזו נמדד חוסננו כחברה”.