Search

ברעננה הביטחון במקום הראשון!

פיקוד העורף ועיריית רעננה יקיימו ביום רביעי ה-6.3.2013 תרגיל המדמה נפילת טיל בלתי קונבנציונלי (טיל כימי) בשכונת מגורים. רעננה נבחרה מבין כל 45 הרשויות במחוז מרכז לקיים את התרגיל בשטחה, לאור מוכנותה הגבוהה לשעת חירום. המדובר בתרגיל ראשון מסוגו של מחוז המרכז והרביעי מטעם פיקוד העורף.

במהלך התרגיל, ידמו הכוחות נפילת טיל כימי בשכונת לב הפארק, כאשר החל משעות הצהריים תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון מגוונים בשכונה. התרגיל צפוי להסתיים בשעות הערב המאוחרות.

בשעות אחר הצהריים באותו היום, תשמע אזעקה עולה ויורדת למשך 90 שניות, יופעלו כוחות גדולים של פיקוד העורף הלבושים בבגדי מגן וכן יועברו לתושבי השכונה הנחיות ברורות בנוגע ליציאה מבתיהם ופינוי לבית הספר היסודי 'שקד' הנמצא בשכונה.

בנקודת המפגש בבית הספר, תתקיים פעילות הפגתית לגילאים השונים ובנוסף, תעמוד לרשות המשתתפים תחנת רענון לערכות מגן. בכוונת פיקוד העורף ועיריית רעננה לשתף באופן פעיל עשרות משפחות מהשכונה ובימים אלה אף הופץ לכל בתי האב בשכונה מכתב בנושא מראש העיר רעננה, נחום חופרי ומפקד מחוז מרכז בפיקוד העורף, אל"מ יאיר ברקת. במסגרת ההכנות, ייזמן פיקוד העורף את תושבי השכונה להדרכה בנושא חירום.

לדברי ראש העיר רעננה, נחום חופרי: "ישנה חשיבות רבה למעורבות הפעילה של התושבים, כחלק מהכנת העיר לשעת חירום. אנו משקיעים כל העת בשיפור המוכנות שלנו לחירום, כחלק מהמחויבות שלנו למען התושבים ואנו מברכים על הבעת האמון וההזדמנות שניתנה לנו להציג את הידע המקצועי שלנו".

דילוג לתוכן