Search

בקרוב: מהפכת המידע בתחום הכשרות ברעננה.

בימים הקרובים תשיק המועצה הדתית ברעננה את מערכת "בודק כשרות" שתגרום למהפכה של ממש במידע שהצרכן יוכל לקבל על העסקים ברעננה שנמצאים תחת השגחתה של הרבנות המקומית.

יו"ר המועצה הדתית רעננה, אריה פרידמן, מסר כי המערכת שתושק בקרוב תאפשר לכל מבקר במסעדה, לכל רוכש במרכול או סופרמרקט, לכל צרכן שקונה תוצרת תחת ההשגחה של הרבנות המקומית, לקבל מידע מפורט החל מסוג הכשרות, תוקף התעודה, שם המשגיח ובעצם כל מידע בנושא הכשרות שהצרכן יבקש לדעת.

קבלת המידע תתאפשר באמצעות אפליקציית סריקה של ברקוד הקיימת בכל טלפון חכם או באמצעות שיחת טלפון למוקד מידע טלפוני.

פרידמן: "המטרה שלנו היא להגיע לרמת מידע כזה שתאפשר למועצה הדתית רעננה לדווח לציבור שומרי הכשרות בעיר במייל או במסרון על הסרת או הענקת תעודות כשרות לעסקים בזמן אמת. אין ספק שמערכת כזו שמאפשרת לי ליידע את ציבור שומר הכשרות על בעיית כשרות במקום מסוים תהווה הרתעה ממשית ותמנע בעיות שעלולות להתרחש כך שמדובר לא רק במהפכה ברמת המידע ובהנגשתו לציבור אלא בשדרוג מערך ההשגחה גופה".

כחלק משדרוג השירות לצרכן תוחלף גם תעודת הכשרות המוענקת כיום לתעודה שלא ניתן לזייף אותה. אם עד היום היה ניתן לצלם את התעודה הקיימת ולהדפיס אותה במדפסת צבעונית הרי שמעתה בתעודה החדשה שתוענק יתווספו שני אלמנטים – מדבקת הולוגרמה ומדבקת ברקוד. מדובר במדבקות שאינם ניתנות להסרה ללא גרימת נזק לתעודה וכמובן שלא ניתן יהיה מעתה להדפיס תעודה ולהציג אותה כמקורית מאחר ולא יהיה ביד המזייפים לא מדבקת ההולוגרמה ולא מדבקת הברקוד.

יש לציין כי בשל עיכוב קל בהדפסת התעודות החדשות יוארך תוקף התעודות הקיימות במספר ימים עד להשלמת המהלך הנוכחי. החל מיום שני השבוע יתווספו לתעודות מדבקות המאריכות את תוקפן.

דילוג לתוכן