Search

בקושי 50 משתתפים באירוע הגאווה.

עמותות הגאים והגאות קיימו ביום שישי החולף הפנינג בחניון המשביר בעיר באירוע שבו השתתפו כ 50 איש נישאו נאומים על ידי ראש העיר נחום חופרי, חברי הכנסת איתן כבל וניצן הורוביץ נציגי העמותות ועוד. במקום הוקמו דוכנים שעסקו במכירת מוצרים בצבעי דגל הגאווה ודוכנים שעסקו בהסברה.

חברי הרשימה הדתית שניהלו מאחורי הקלעים מאבק כנגד מצעד הגאווה מסכמים בסיפוק כי הצליחו במשימתם. חבר מועצת העיר אריה פרידמן: "במקום מצעד גאווה רב משתתפים שמעמיד במרכז את המיניות של משתתפי המצעד הצטמק האירוע והשתנה אופיו לנאומים ומכירת מוצרים. מבחינתנו, כשירד נושא המיניות הבוטה מהפרק, השגנו את שלנו".

את המשתתפים באירוע העסיק דווקא מכתבו של רב העיר, הרב פרץ, שנשלח למתפללי בתי הכנסת בעיר. במכתב ביקש הרב מהציבור הדתי שלא להפגין מול אירוע הגאווה ובכלל שלא להגיע לאיזור האירוע וזאת על מנת למנוע חיכוכים. מה שהסעיר את הגאים והגאות במכתבו של הרב פרץ היו חלקים אחרים במכתב: "לא די שאינם מתביישים במעשיהם הפוגעים ביסודות המוסר האנושי, אלא עוד מתגאים בהם והופכים אותם לדגל המתנוסס בראש כל חוצות ובכך הם מרעילים את האווירה הציבורית ומשפיעים לרעה על הנוער היקר שלנו. "אפשר ומחר יצאו נרקומנים בסיסמה "מצעד התהילה". כלום גם אז יצאו לקראתם מתוך פתיחות, סובלנות ופלורליזם?".

הרב פרץ אף הוסיף כי "מי שלוקח חלק במפגן פסול זה גם אם רק מתוך סקרנות, הרי הוא מעודד, מחזק ומלהיב מגמות פסולות אלו".

כאמור, ארגוני הגאים הגיבו בארסיות כנגד דברי רב העיר ואף קראו לראש העיר נחום חופרי לפטרו. ראש העיר הגיב במכתב שהוציא אל הרב פרץ: "מכתבך בנושא אירוע הסובלנות והגאווה הובא לידיעתי וצר לי על הדברים שנכתבו בו. השתתפתי באירוע ונשאתי בו דברים מתוך אמונה שלכל אדם ולכל מגזר הפועל בעיר יש זכות מלאה להביע את דעותיו ולהביא את אמונותיו לידי ביטוי, כל זמן שאינן פוגעות בזולת".

חופרי ממשיך "רעננה בהנהגתי תומכת ומאמינה בסובלנות באחווה ובפלורליזם ואני שמח על שהעיר שלנו הינה מופת לדו קיום ולחיים בצוותא – כך היה וכך גם יהיה כל עוד אנהיג את העיר. בטוחני שדבריך לא כוונו לפגוע באף תושב העיר שאתה מכהן כרב הראשי שלה. כמי שידוע באהבת האדם העצומה שבו אני מאמין ויודע שאתה תדאג להבהיר את דברייך כמצוות 'ואהבת לרעך כמוך'. "

אריה פרידמן: "חבל שמכתבו של רב העיר שנועד למנוע עימות במקום האירוע הפך לנושא למריבה. אין מצב שבו אדם דתי יקבל משכב זכר כנורמה חברתית כך שאיני מבין מה ציפו הגאים והגאות לשמוע מרב העיר".

פרידמן מוסיף כי לאחר האירוע קיבל פניה מעיתונאית מאחד המקומונים שביקשה את תגובתו על הקמת תא גאה במפד"ל. מתברר כי באירוע הצהירה בחורה דתית גאה שהיא התפקדה למפד"ל והיא מקימה תא גאה במפלגה. פרידמן שהינו יו"ר המפד"ל ברעננה התגלגל מצחוק והסביר לעיתונאית שגם הוא יכול להתפקד למרץ ולהכריז על הקמת "תא השפויים במפלגה"…

 

דילוג לתוכן