האגף לחזות העיר בעיריית רעננה ימשיך גם השבוע (חמישי שישי 27-8.9.2012) בחלוקת הסכך וכפות תמרים לתושבי העיר. 

חלוקת הסכך לאחר יום הכיפורים, תתקיים במוקדים הבאים: רחבת בית “יד לבנים” – סוכת העיר; הספורטק העירוני – מגרש החניה; חניית גן הנשיאים; חניית חורשת שבזי ובית ספר “זיו” – ברחבת המגרש הריק שלפני בית הספר.

במקביל הודיעה עיריית רעננה על הסדרי פינוי אשפה ייחודיים בתקופת חגי תשרי, כהיערכות לפינוי הגזם והפסולת המוגברת ברחבי העיר לרבות האזורים שבהם נהוגה הפרדה במקור. השינויים הונהגו החל בראש השנה ויימשכו עד לשמחת תורה. לצורך עמידה בלוחות הזמנים תתבצע פעולת האיסוף גם בשעות הערב, לא יאוחר מהשעה 24:00.

ביום חמישי 27.9.2012, יתבצע איסוף מיוחד ומוגבר של אשפה ביתית מכלל רחובות העיר.

ביום ראשון, 30.9.2012 (ערב סוכות) יתבצע איסוף מוגבר של גזם ופסולת מהאזורים בהם מפונה האשפה בימים שני ושלישי ומהאזורים בהם מונהגת הפרדה במקור, הוצאת הגזם תתבצע במוצ”ש 29.9.2-12 ובראשון 30.9.2012 עד השעה 9:00 בבוקר.

ביום ראשון .10.1.2012 (ערב שמחת תורה) יתבצע איסוף מוגבר של גזם ופסולת מהאזורים בהם מפונה האשפה ביום שני לרבות אזורי ההפרדה במקור. הוצאת הגזם תתבצע במוצ”ש 6.10.2012 ובראשון 7.10.2012 עד השעה 9:00 בבוקר. ביום שלישי 9.10.2012, יתבצע איסוף מוגבר של אשפה ביתית מכל רחובות העיר.