Search

בנק דקסיה ישראל משקיע ברעננה.

בישיבת מועצת העיר האחרונה אישרה המועצה לקיחת הלוואה על סך 30 מיליון שקל. לפי האישור הסביר גזבר העירייה כי הלוואה זו מיועדת להחלפת מקורות הכנסה בתקציב הפיתוח ואינה קשורה כלל לתקציב הפעולות הרגיל של העירייה. "מדובר בהחלפת מקורות הכנסה מהיטלי פיתוח שנדחו לשנים הבאות ובמקומם נעמיד את כספי ההלוואה" אמר הגזבר והדגיש, לבקשת סגן ראש העיר אריה פרידמן כי "העירייה נמצאת במצב פיננסי איתן ותוכיח העובדה שחברת דירוג האשראי "מעלות" העלתה רק לפני מספר חודשים את דירוג האשראי של עיריית רעננה לסיווג הגבוה ביותר – AAA. העירייה היחידה בישראל בעלת סיווג זה". הגזבר סיכם כי כספי ההלוואה יסגרו תב"רים (תב"ר = תוכנית בלתי רגילה המתייחסת בדרך כלל לפרוייקט בנייה ופיתוח) שנשארו פתוחים.

לשאלת חברי האופוזיציה שהתנגדו ללקיחת ההלוואה אמר הגזבר כי העירייה נמצאת מתחת לאחוז המותר ביחס שבין סכום ההלוואות להיקף התקציב המומלץ על ידי משרד הפנים.

את ההלוואה בהיקף של כ- 30 מליון שקל לתקופה של 15 שנה יעמיד בנק דקסיה ישראל, בנק העוסק במתן אשראי לסקטור המוניציפלי. ההלוואה נועדה לצורך השלמת בניית שלב ב' של מרכז המוסיקה החדש ברחוב עציון בעיר, להשלמת שלב ב' של הבריכה העירונית הכולל בריכה חיצונית, בריכת לימוד ובריכת פעוטות מוגדלת כמו גם לצורך עבודות פיתוח ותשתית בעיר.

דוד קאפח, מנכ"ל בנק דקסיה ישראל ציין כי הבנק פועל על מנת לקדם את הרשויות המקומיות בישראל בכל התחומים באמצעות מתן אשראי בתנאים המתאימים לכל רשות ורשות. קאפח הוסיף כי, העמדת ההלוואה לעיריית רעננה נעשתה כחלק מהאסטרטגיה של הבנק להרחיב ולהעמיק את תחומי פעילותו במימון פרויקטים מקומיים ותשתיות.

שחר אושרי, הסמנכ"ל העסקי הדגיש כי ההחלטה למימון עיריית רעננה לתקופה של 15 שנה באה בעקבות הדירוג הגבוה של העירייה כ – AAA

דקסיה ישראל מעניקה שירותי בנקאות לסקטור הציבורי ומרחיבה את פעילותה בשוק הישראלי לתחום מימון פרויקטים בתחום התשתיות בסיוע קבוצת דקסיה הבינלאומית.

 

דילוג לתוכן