Search

בני עקיבא- פתיחת חודש ארגון תשע"ה

פתיחת חודש ארגון מסמלת תחילתה של תקופה מלאה בעשייה, בשמחה, ברעש, צבעים, הופעות וגם לא מעט ערכים.

השנה בחרה הנהלת התנועה לעסוק בנושא "יוצרים חברה צודקת" סביב שנת השמיטה והשלכותיה החברתיות. השבטים השונים יעסקו בנושא, כל אחד על פי גילו בנשואים הקשורים לצדק חברתי ושמיטת הארץ.

בחודש זה עוברים החניכים פעולות בנושא, צביעת קירות, חזרות להופעות, יישומי נושא. שבט הרא"ה עובד על הת"סים אשר בסיום החודש יעלו לחבריא ב ויקבלו שם חדש שילווה אותם לאורך כל חייהם.

שיאו של החודש הוא בשבת הארגון- שבת פרשת "ויצא". שבת של שיא בפעילות- תערוכות בחדרים, פעילות שוטפת לאורך כל השבת, ארוחות שבת משותפות ובמוצ"ש מתקיים מפקד הסיום בנוכחות ראש העיר, נציגי התנועהונציגי ציבור. ביום ראשון (ח כסלו, 30.11) הופעות השבטים בבית יד לבנים ברעננה.

בערב שבת (הקרובה) תתקיים תפילת קרליבך בסניף ויתקיים מפקד משותף לכלל השבטים בשעה 15:15. במוצאי שבת יוקרן סרט לפתיחת החודש ונודיע על פתיחת חידון שמיטה. החניכים ילמדו את הלכות שנת השמיטה בהיבט החקלאי והחברתי. החידון יתקיים בכמה שלבים עד לשלב הגמר הסניפי אשר יערך ביום חמישי, כ"ז חשוון, 20.11.

בנוסף לפעילות העניפה – מתקיימת תחרות "שיר סניפי" לסניף בני עקביא רעננה מרכז. במוצאי שבת פרשת לך לך- התאריך האחרון להגשת הצעה לשיר סניפי שיהווה המנון סניפי. השיר הזוכה יוקלט באולפן ויופץ בין כל חברי הסניף בתור ההמנון הסניפי.

 

דילוג לתוכן