כמדי שנה בעשרות השנים האחרונות, עולים אלפי חניכי בני עקיבא בני שבט הרא”ה (כיתות ח’) למצודת ביריה כדי להניף את דגל ההיאחזות העיקשת בקרקע. 

את העלייה למצודת ביריה החלו החניכים בשעות הבוקר, ולאורכו של כל היום הופעלו בתחנות שונות בדרך. 

המסע לביריה הוא שחזור של מאבק עיקש להתיישבות היהודית בגליל, שנעשו בזמן שלטון הבריטים לפני הקמת המדינה. במהלך השנים נעשו ניסיונות רבים לעלות אל המצודה הנמצאת בקרבת העיר צפת. לאחר מאבקים שנמשכו שנים ולאחר מספר פעמים בהן פונו המתיישבים בביריה בכוח, ביום י”א באדר ב’ ה’תש”ו, הוא 14 במרץ 1946, עלו אלפי בני נוער ומתיישבים אל ביריה, ושבו אל היישוב, והשלטון המנדטורי הבריטי החליט לאפשר מגורים של יהודים במקום. מאז נתפס האירוע כניצחון גדול של היישוב בארץ, וההר שעליו הוקמה מצודת ביריה כונה מאז “הר הנועזים”.

במשך השנים ממשיכים חניכי בני עקיבא לצעוד לביריה ביום י”א באדר, שהוא גם יום נפילת יוסף טרומפלדור בקרב בתל חי. השנה עלו יותר מ5000 חניכים מרחבי הארץ ומשבט הראה רעננה עלו 115 חניכים שחזרו עייפים ומאושרים!