בבית ספר ממ”ד אריאל יבנו במהלך חופשת הקיץ 6 כיתות לימוד זאת בשל בעיות צפיפות וחוסר בכיתות. כמו כן נמצא פתרון יצירתי להגדלת חצר הפעילות של בית הספר. הגן הציבורי הצמוד לו יהפוך לדו תכליתי – כחצר בית ספר בשעות הלימודים וכגן ציבורי לאחר מכן.

במשך השנים האחרונות מספר התלמידים בבית ספר אריאל עלה על גדותיו. למרות מדיניות העירייה למקסימום 32 תלמידים בכיתה הרי בשל העובדה שבאיזור הרישום של בית הספר מתגוררות משפחות דתיות רבות, נאלצו קברניטי החינוך בעיר לאכלס את הכיתות בקרוב ל 40 תלמידים בכל אחת. בשיתוף ועד ההורים הבית ספרי שהציג תוכניות לפתרון בעיית הצפיפות החליטה העירייה כי במהלך חופשת הקיץ יבנו 6 כיתות לימוד נוספות. תוספת המבנה תוקם בחלק הדרום מזרחי של בית הספר ויאפשר להחזיר חדרי כיתות כגון כיתת המעבדה שהוסבה לכיתת לימוד, ליעודם המקורי.

במסגרי שיפוצי הקיץ תשודרג גם הספריה לרווחתם של התלמידים.

בנוסף לבעיית הצפיפות בכיתות, קיימת באריאל, שהוא מבחינת מספר התלמידים מהגדולים בבתי הספר היסודיים בעיר אך שטחו קטן יחסית, בעייה של גודלה הקטן של חצר הפעילות בבית הספר. לבעייה זו נמצא פתרון יצירתי על ידי הפיכת גן המשחקים הציבורי הצמוד לו לגן דו תכליתי – בשעות הלימודים יעמוד הגן לרשות בית הספר בלבד ובכך תוגדל חצר הפעילות של בית הספר, לאחר שעות הלימודים, בסופי שבוע ובחופשות יהיה הגן לשימוש הציבור בכלל. במהלך הקיץ תבצע העירייה עבודות התאמה בגן בציבורי לצורך יעוד הגן למטרתו החדשה.