Search

בנג'י הילמן: שבע שנים לנפילתו

ביום שלשי האחרון, כד' תמוז התקיימה האזכרה לנפילתו של בנג'י הילמן אשר נפל במלחמת לבנון השניה.

בשעה 18:00 התכנס הציבור בבית העלמין הצבאי ולאחר מכן המשיכו כולם ל"בית של בנג'י" להמשך הערב לזכרו. את "הבית של בנג'י" גדשו עשרות אנשים- משפחה, חברים ומוקירי זכרו וגבורתו. הייתה זו התרגשות רבה להשתתף באזכרה דווקא ב"בית של בנג'י", בפעם הראשונה. הבית נפתח לחיילים בודדים לפני כחודשיים ומאז הוא מאוכלס בחיילים בודדים שממשיכים על ידי שירותם הצבאי ותרומתם המיוחדת למדינה את דרכו ואמונתו של בנג'י ז"ל.

במהלך הערב נשאו דברים אביו של בנג'י, חברו הטוב והרב איתן צוקר- רב הקיבוץ מירב.

הבית של בנג'י הוקם על מנת להנציח את זכרו של בנג'י בדרך שבה הוא האמין וחי- תרומה לעם ישראל ולמדינה.

כיום מחפשים בבית של בנג'י מתנדבים למגוון תפקידים ושרותים. ניתן ליצור קשר ולקבל פרטים באתר: https://www.benjihillman.org/

דילוג לתוכן