תנועת אמונה בשיתוף מינהל קהילה בעירייה מזמינים את הציבור לערב דוקו-ישראלי. הקרנת סרטה של יעל פרלוב “בן גוריון. אפילוג”. מוצאי שבת, ט”ז כסלו, 24.11.18 בשעה 20:30, אשכול פיס, החי”ל 46, רעננה.