Search

בכירי העירייה, המועצה הדתית והרבנות המקומית סיירו באתר המקוה החדש.

ביום רביעי שעבר התאספו במגרש הריק שברחוב רבוצקי פינת דוד אלעזר כל השותפים להקמת ולתפעול המקוה המתוכנן לקום במזרח העיר. מצד העירייה הגיעו ראש העיר נחום חופרי וסגנו אריה פרידמן, חבר המועצה יואל עזרזר, מנכ"ל העירייה ומהנדס העיר. כנציגיו של רב העיר שלא הגיע בשל מחלת השפעת הגיעו בן ציון בליצקי יו"ר המועצה הדתית, יהודה לוי גזבר המועצה הדתית וראש לישכת רב העיר יהודה רייך.

הסיור שנערך ביוזמת סגן ראש העיר אריה פרידמן נועד להציג בפני נציגי הרבנות והמועצה הדתית שיפעילו את המקוה לכשיקום בעוד שהקמת המקוה הינה באחריות העירייה. במהלך הסיור פרס מהנדס העיר בפני הנוכחים את תוכניות המקוה. בשלב הראשון יוקם מבנה בעל 110 מטר מרובע ובו בור אחד עם אפשרות להרחיב בשלב שני בעתיד לבור נוסף. לצד המבנה יוקם מגרש חנייה שישרת את הבאות לטבול.

המכרז לבניית המקווה יתפרסם בעוד כחודשיים כשהכוונה היא להתחיל בבניה בקיץ כך שלקראת החורף יושלם השלד ומי הגשמים ימלאו את האוצרות. סיום הבניה מתוכנן לקיץ תשע"ב (יוני 2012).

נציגי המועצה הדתית שמחו לספר כי בקשתם ממשרד הדתות לתקנים עבור המקוה החדש אושרה כך שעם גמר העבודות יופעל המקוה במיידי.

 

דילוג לתוכן