כמסורת בשנים האחרונות נפגשו תלמידי בית ספר בי”לו עם הצוות החינוכי של בית הספר ללמוד על ט’ באב. עשרות תלמידים פקדו את בית הספר ביום ראשון שעבר במטרה ללמוד על הארועים ההיסטוריים ועל מנהגי האבלות הנוהגים בט’ באב. המורות שוחחו עם התלמידים על שנאת חינם ומשמעותה ועל אהבת חינם אשר בעז”ה תביא לבנין הבית השלישי.

נוסף על כך עסוק בית הספר בחילופי ההנהלה הצפויים בתחילת השנה. כאמור בתחילת שנה”ל התשע”א הודיעה המנהלת שושנה הרשקוביץ על פרישתה מתפקידה לאחר ששנת הלימודים תש”ע היתה שנה סוערת בבית ספר ביל”ו. ועד ההורים דאז הציב לו למטרה להחליף את המנהלת והיתה זו שנה של מאבקים בין ועד ההורים לבין הנהלת בית הספר, בין ועד ההורים ועיריית רעננה ובמיוחד עם משרד החינוך.

שנ”הל התשע”א התבטאה דווקא בשקט, למידה והשגים משמעותיים לבית הספר הן התחום הלימודי(מבחני מי”צב מעולים, זכיה בחידון הוירטואלי למדעים ואפילו זכיה בששטוס) והן בתחום החברתי. אווירה זו נועדה לאפשר לבית הספר להתאושש מהטלטלות וליצור יציבות ולימודית וחינוכית ואכן כך התנהלה השנה.

בשבוע של ה 20 לאוגוסט צפוי משרד החינוך להכריע לגבי המנהל/ת שתתפוס את מקומה של שושנה הרשקוביץ לאחר 17 שנות ניהול רצופות של בית הספר. עיריית רעננה ומשרד החינוך עמלו במהלך החופש לראיין מועמדים מתאימים ובקרוב אמורה להתקבל הכרעה. דתילי רעננה יעדכן בהמשך.