Search

בית מדרש תכלת – תוכנית שבועית.

בית מדרש תכלת פותח את שעריו לציבור הרחב. מדי ערב מתקיים "לימוד" בבית הכנסת אריאל ברחוב ששת הימים 33. בתכנית לימוד בחברותות ושיעורים במגוון נושאים אקטואלים. שיעורי השבוע מפורטים בפלייר המצורף.

בית המדרש עונה על הצורך של ציבור רחב בין אם סטודנטים לאחר ימים באוניברסיטה או פשוט לאחר יום עבודה, קיים רצון לשבת וללמוד, לקבוע עיתים ולהתקדם מבחינה רוחנית. השבוע מתחיל בית המדרש תכלת בתוכנית לימוד חדשה מדי יום רביעי – לימוד הלכות שבת בשיטת "צורבא דרבנן".

דילוג לתוכן