בית מדרש קיץ לנוער יתקיים גם השנה בקהילת משכן מיכאל, רח אברבאנל 7. מיועד לבוגרי כיתות ו’ ז’ ח’ וט’.


ב