לימוד ליל שבועות בבית המדרש לצעירים בבית הכנסת “אוהל ארי” – עודד מנשה, שחקן ואיש תקשורת, על הנושא “מתן תורה” ולאחריו פאנל רבנים על דילמות הלכתיות בשעת הדחק. ליל שבועות בשעה 24:00 במגרש הספורט מול האוניברסיטה הפתוחה.