השבת בבית המדרש לצעירים בבית הכנסת “אוהל ארי” – הרב חנן אטלס רב בית הכנסת אוהל ארי. ליל שבת פרשת “בא” בשעה 20:45 רבוצקי 98 רעננה.