השבת בבית המדרש לצעירים בבית הכנסת “אוהל ארי” – הרב חן שריג על הנושא “האם יש מפגש אידיאולוגי בין המחנה החילוני, החרדי והדתי-לאומי”. ליל שבת פרשת “בשלח” בשעה 20:45 רבוצקי 98 רעננה.