השבת בבית המדרש לצעירים בבית הכנסת “אוהל ארי” – הרב נחמיה סנדרס והאלוף במיל. יעקב עמידרור. ליל שבת פרשת “וישלח” בשעה 20:30 רבוצקי 98 רעננה.