השבת בבית המדרש לצעירים בבית הכנסת “אוהל ארי” – הרב בנימין טבדי, רב קהילת “השטיבל”. ליל שבת פרשת “וישב” בשעה 20:30 רבוצקי 98 רעננה.