השבת בבית המדרש לצעירים בבית הכנסת “אוהל ארי” – גרגרי שטיין בנושא “האם אפשר לקיים מצוות ביקור חולים על ידי שיחת טלפון”. ליל שבת פרשת “ויחי” בשעה 20:30 רבוצקי 98 רעננה.