עם פתיחת השנה השישית של מזמין בית המדרש “דברי משה” את הציבור להשתתף בשיעורי בית המדרש בחודש אלול באמצעות מערכת זום. ימי ראשון ורביעי בין השעות 9:30 ל 13:30.