Search

בית מדרש "אשרי האיש" פותח שעריו.

בבית הכנסת משכן אורי הושכן בבית ספר ביל"ו פועל בית המדרש "אשרי האיש" ולצידו בית מדרש לנשים.

בית המדרש "אשרי האיש" פועל זו השנה השביעית בימי שני וחמשי אחר הצהרים בין השעות 16:30 עד 19:00 בערב. פעילות בית המדרש היא לעילוי נשמת הרב עמרם שלמה שושן ז"ל ור' אשר דב ברקוביץ ז"ל. הלימוד נפתח התפילת מנחה ומסתיים בתפילת ערבית.

בין מגידי השיעורים – הרב שלמה אישון רב מזרח העיר של רעננה, הרב אהרן ברקוביץ רב קהילת "משכן אורי", הרב אפרים זיק ראש ישיבת בני עקיבא רעננה, הרב יוקי מאיר רב קהילת "לכו נרננה", הרב זאב מנדלסון ר"מ בישיבת בנ"ע, הרב קובי פסל ראש מרכז "הבית היהודי" ברעננה, הרב אייל רוזנבלום ר"מ בישיבת בנ"ע, ד"ר אלישע רוזנצוויג.

השיעורים עוסקים בניתוח סוגיות שונות בתלמוד, סוגיות בהלכה ובמדע, קדושת הזמנים במעגל השנה, מבוא לתורה שבעל פה, ספר עין איה לרב קוק, הלכות אורח חיים על פי תוכנית צורבא דרבנן ופרשיות השבוע במחשבת הגרי"ד סולובייצ'יק.

לצד בית מדרש, פועל בית מדרש לנשים על שם דוד ושולה פרידמן ז"ל, מתפללי בית כנסת " משכן אורי". בית המדרש פועל זו השנה השניה בימי ראשון בין השעות 18:30 עד 20:00.

השיעורים מועברים על ידי הרב אהרן ברקוביץ רב קהילת "משכן אורי" והרב יוקי מאיר רב קהילת "לכו נרננה". בין הנושאים הנלמדים נושאי אמונה והלכות הבית היהודי.

הציבור הרחב מוזמן!! בית כנסת "משכן אורי" רח' ביל"ו 15, רעננה.

 

דילוג לתוכן