ייחודי באיזור השרון: בית הספר לאוטיסטים ייפתח ברעננה בשנת הלימודים הקרובה עיריית רעננה מסיימת בימים אלה את היערכותה הפדגוגית והלוגיסטית לקראת פתיחתו


בהמשך לפניית עירייה רעננה בבקשה לפתוח בעיר בית ספר לאוטיסטים, אישר משרד החינוך את הבקשה ובית הספר החדש יפתח את שעריו בשנת הלימודים הקרובה.

בימים אלה מסתיימת ההיערכות הפדגוגית והלוגיסטית, כולל גיוס הצוות החינוכי, שנעשתה בשיתוף פעולה של אגף החינוך העירוני עם משרד החינוך, מת”י רעננה ונציגות ההורים.

בית הספר ייפתח באופן זמני במבנה קיים משופץ ברחוב אחוזה 80, ולאחר מכן יעברו התלמידים למבנה מבנה קבוע חדש בשכונת נווה זמר. בית הספר ייפתח תחת השם הזמני “אתגר”, ועם תחילת פעילותו ייבחר לבית הספר שם קבוע, בשיתוף ההנהלה, צוותי החינוך וקהילת בית הספר.

לבית הספר זכאים להירשם תלמידים עם בעיות תקשורת שקיבלו זכאות להרשמה על ידי ועדות השמה.

בית הספר יפעל כבית ספר צומח, בו ילמדו בשלב הראשון שלוש כיתות דו גילאיות, ובהמשך תורחב פעילותו. בית הספר עתיד להעניק לתלמידיו מענה אופטימאלי לצורכיהם הרגשיים והפדגוגיים, בהתאמות פיזיות ובתהליך החינוכי ודרכי ההוראה, ויכלול חדרי טיפולים וכיתות מרווחות, מותאמות ונגישות.